Hvert år går i titusindvis af danskere ned med stress. Dette betyder, at man som stressramt har undladt at tage kroppens signaler alvorligt, og ignoreret de alvorlige stress symptomer. Når stress negligeres, og dermed får lov at udvikl sig til en permanent tilstand, kan det have alvorlige konsekvenser for krop og sind.

Faktisk set det ikke sjældent, at kronisk stress medfører langvarige hjerneskader samt skader på kroppen, som kan øge risikoen for diverse utroligt farlige livesstils sygdomme. Derfor er det vigtigt, at du ikke ignorerer dine stress symptomer, men i stedet er opmærksom på hvad din krop prøver at fortælle dig.

Hvad er stress symptomer?

Problemet med stress er, at denne sygdom er utroligt tabu belagt. På mange arbejdspladser hersker en kultur, i hvilken stress og stress symptomer anskues som tegn på svaghed. Ofte anses en stress sygemelding som ren og skær dovenskab, og stress symptomer bliver slået hen som hysteri. Men stress er faktisk utroligt farligt for kroppen og psyken. Du bør således ikke lade stå til, hvis du oplever stress symptomer så som hyppige hovedpiner, søvnløshed, anspændthed, depression eller angstlignende tilstande.

Du kan opleve at føle dig udkørt hele tiden, hvis du lever med stress. Du kan komme til at virke meget afvisende og irritabel over for dine familier eller dine kolleger. Og du vil helt sikkert kunne mærke en forværring i din tilstand, hvis du ignorerer disse symptomer, og ikke lader dig behandle for din stress.

Få den rette stress behandling hos en professionel stress læge

Derfor er det vigtigt, at du opsøger professionel hjælp, hvis du oplever nogle af oven for nævnte stress symptomer. Hos en stress læge kan du få den rette behandling, med udgangspunkt i din unikke historie og situation. En dygtig stress læge vil tage dig alvorligt, når du opsøger hjælp for stress symptomer.

Læs mere på stresslaege.dk